เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

งาน พช. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพร้อมเก็บข้อมูลผู้พิการ

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564 14:13:40 น.
เปิดอ่าน 42 ครั้ง
พิมพ์

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ หมู่ 13 เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมเก็บข้อมูลผู้พิการขอรับความช่วยเหลือปรับสภาพบ้าน และเยี่ยมแม่เลี้ยงเดี่ยวขอรับการสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อประสานพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
44 คน
เดือนนี้
2710 คน
ปีนี้
9603 คน
ทั้งหมด
12357 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft