เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุท่อนไม้หล่นใส่ศีรษะ ที่บ้านผามูบ หมู่ที่ 12

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 09:20:43 น.
เปิดอ่าน 30 ครั้ง
พิมพ์


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายกอภิรักษ์ อินต๊ะวัง ทีมบริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว, รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว, สท. เขต 2 , ผอ.กองสาธารณสุขฯ, พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุท่อนไม้หล่นใส่ศีรษะ ที่บ้านผามูบ หมู่ที่ 12

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
45 คน
เดือนนี้
2711 คน
ปีนี้
9604 คน
ทั้งหมด
12360 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft