เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 13:33:26 น.
เปิดอ่าน 25 ครั้ง
พิมพ์

 

        วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่ยาว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 248 อนุสรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
85 คน
เดือนนี้
4015 คน
ปีนี้
14349 คน
ทั้งหมด
18449 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft