เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564 10:37:29 น.
เปิดอ่าน 33 ครั้ง
พิมพ์

 

นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ยาว กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการความรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าววันที่ 9 กันยายน 2564 ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
41 คน
เดือนนี้
3454 คน
ปีนี้
23906 คน
ทั้งหมด
27401 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft