เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

งานส่งเสริมการเกษตรฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง วัดดอยอินทรีย์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 11:31:01 น.
เปิดอ่าน 48 ครั้ง
พิมพ์

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว นำคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ยาวและเกษตรกรตำบลแม่ยาว ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง วัดดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ยาว

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
43 คน
เดือนนี้
3456 คน
ปีนี้
23908 คน
ทั้งหมด
27407 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft