เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

โครงการหนูน้อยสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 09:36:45 น.
เปิดอ่าน 57 ครั้ง
พิมพ์

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จัดโครงการหนูน้อยสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
49 คน
เดือนนี้
1518 คน
ปีนี้
38549 คน
ทั้งหมด
40116 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft