เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและป้ายภาษีประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 08:18:49 น.
เปิดอ่าน 82 ครั้ง
พิมพ์
นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจร้านค้าและป้ายภาษี
ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลแม่ยาว
 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว
ลงพื้นที่สำรวจป้ายภาษี ประจำปี 2565 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
60 คน
เดือนนี้
5795 คน
ปีนี้
5795 คน
ทั้งหมด
11650 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft