เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

ทีมงานบริหารและกองช่าง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่สังเกตการณ์และตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านผามูบ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 10:18:46 น.
เปิดอ่าน 191 ครั้ง
พิมพ์

 

          วันที่ 21 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมด้วยทีมงานบริหาร รองปลัดเทศบาลฯ และ เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่สังเกตการณ์และตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านผามูบ หมู่ที่ 12

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
21 คน
เดือนนี้
6958 คน
ปีนี้
33561 คน
ทั้งหมด
40540 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft