เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกัน โควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 10:30:08 น.
เปิดอ่าน 141 ครั้ง
พิมพ์

 

               วันที่ 25 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต แม่ยาว และ. อสม ม.10 ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกัน โควิด-19 ณ บ้านสุขเกษม บ้านบริวารบ้านห้วยขมนอก หมู่ 10

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
225 คน
เดือนนี้
6937 คน
ปีนี้
33540 คน
ทั้งหมด
40702 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft