เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่ยาวแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 16:07:37 น.
เปิดอ่าน 60 ครั้ง
พิมพ์

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร สภาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว

ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

ณ ห้องประชุม 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
43 คน
เดือนนี้
192 คน
ปีนี้
40334 คน
ทั้งหมด
40569 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft