เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 13:53:36 น.
เปิดอ่าน 69 ครั้ง
พิมพ์

 

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่ยาว

ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
41 คน
เดือนนี้
190 คน
ปีนี้
40332 คน
ทั้งหมด
40563 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft