เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564 10:06:48 น.
เปิดอ่าน 166 ครั้ง
พิมพ์

                 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๒ โดยสถาบันพระปกเกล้า ให้ไว้ ณ วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
46 คน
เดือนนี้
1515 คน
ปีนี้
38546 คน
ทั้งหมด
40107 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft