เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

รางวัลที่ได้รับ

โครงการ ๕ ส.

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564 10:29:57 น.
เปิดอ่าน 155 ครั้ง
พิมพ์

               สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "โครงการ  ๕  ส." เพื่อแสดงว่า มีการจัดนวัตกรรมสร้างสุข ระดับองค์กร  โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ  Happy  Workplace  ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
49 คน
เดือนนี้
1518 คน
ปีนี้
38549 คน
ทั้งหมด
40116 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft