เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564 10:41:28 น.
เปิดอ่าน 183 ครั้ง
พิมพ์

                   สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับรองชนะเลิสอันดับ ๑  โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๕ 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
57 คน
เดือนนี้
5792 คน
ปีนี้
5792 คน
ทั้งหมด
11641 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft