เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564 10:45:12 น.
เปิดอ่าน 155 ครั้ง
พิมพ์

              สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ไดัรับโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ตามแผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕  โดย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
52 คน
เดือนนี้
1521 คน
ปีนี้
38552 คน
ทั้งหมด
40125 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft