เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลศูนย์ อพปร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564 10:57:22 น.
เปิดอ่าน 198 ครั้ง
พิมพ์

                 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่ยาว  ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า  ศูนย์ อพปร.เทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นศูนย์ อพปร.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘  โดย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
49 คน
เดือนนี้
1518 คน
ปีนี้
38549 คน
ทั้งหมด
40116 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft