เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

Placeholder

กองสาธารณสุขฯ และ รพ.สต. แม่ยาว ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง​โควิด-19 บ้านป่าอ้อใหม่​ หมู่ที่​ 5​ (มูลนิธิหัวใจอาข่า)​ และบ้านริมกก ม.4


โดย กองสาธารณสุขฯ

เมื่อ 29-09-2564 | อ่าน 294 ครั้ง

Placeholder

นายก พร้อมทีมบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย และมอบกระเบื้องให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย


โดย ผู้บริหาร

เมื่อ 14-09-2564 | อ่าน 258 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
30 คน
เดือนนี้
179 คน
ปีนี้
40321 คน
ทั้งหมด
40530 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft