เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

Placeholder

นายกฯ และฝ่ายบริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ และตรวจดูโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต บ้านอาเกอะ 2 และตรวจถนนบ้านลอบือ


โดย เทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อ 09-11-2564 | อ่าน 163 ครั้ง

Placeholder

นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดแบ่งนักเรียนเข้าห้องเรียนตามเกณฑ์อายุ และให้คำแนะนำคุณครูในการดูแลเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว


โดย กองการศึกษา

เมื่อ 08-11-2564 | อ่าน 228 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
225 คน
เดือนนี้
6937 คน
ปีนี้
33540 คน
ทั้งหมด
40702 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft