เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาว (และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลแม่ยาว)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 09:42:05 น.
เปิดอ่าน 336 ครั้ง
พิมพ์

เทศบาลตำบลแม่ยาวได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ณ โรงแรมวาย เอ็ม ซี เอ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกัน การจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง โรงเรียนอนุบาลแม่ยาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการ YMCA ผู้แทนฝ่ายปกครองตำบลแม่ยาว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
45 คน
เดือนนี้
1514 คน
ปีนี้
38545 คน
ทั้งหมด
40104 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft