เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 15:37:13 น.
เปิดอ่าน 130 ครั้ง
พิมพ์

 

 

 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)

สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2564

 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันภัยโดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 
1. เอกสารโบรชัวร์ คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564
2. เอกสารข้อมูล Q&A ไขข้อข้องใจประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564
3. สปอตวิทยุ ภาษาถิ่น
4. สปอตวิทยุ ความเป็นมาของโครงการฯ
5. คลิปวิดีโอ ความเป็นมาของโครงการฯ
6. คลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ในรูปแบบ Animation (อนิเมชั่น)
7. คลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ โดยพรีเซ็นเตอร์ นุช วิลาวัลย์
 
ดาวน์โหลดเอกสารและดูคลิปได้ที่  >> Google drive <<
 
 ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
สายด่วน คปภ. 1186 หรือ แอปพลิเคชั่น "กูรูประกันข้าว" และ ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
มีข้อสงสัยด้านการประกันภัย ติดต่อ
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย -
 โทร 053-717719 หรือ 081-956-9492
 E-Mail: chiangrai@oic.or.th

Line Official ID : @oicchiangra

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
43 คน
เดือนนี้
1512 คน
ปีนี้
38543 คน
ทั้งหมด
40098 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft