เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 15:18:31 น.
เปิดอ่าน 61 ครั้ง
พิมพ์

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 
 

* ประกาศการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เทศบาลตำบลแม่ยาว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564    >>ดูประกาศ<<

* ประกาศการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านจะทอ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564    >>ดูประกาศ<<

* ประกาศการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านพนาสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564    >>ดูประกาศ<<

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
154 คน
เดือนนี้
3302 คน
ปีนี้
28726 คน
ทั้งหมด
32182 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft