เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 11:17:07 น.
เปิดอ่าน 27 ครั้ง
พิมพ์

 

ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ยาว

เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
- ผู้สูงอายุที่เกิดในช่วง วันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง 31 ธันวาคม 2505
- ผู้สูงอายุที่เกิดในช่วง วันที่ 1 มกราคม 2506 ถึง 1 กันยายน 2506
- ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาวแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
- ผู้สูงอายุ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิหาสกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.ธกส , ธ.ออมสิน

 

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ยาว
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
โทร 053737359 ต่อ 115

 

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
156 คน
เดือนนี้
3304 คน
ปีนี้
28728 คน
ทั้งหมด
32188 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft