เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชาติพันธุ์ สีสันแม่ยาว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 11:24:38 น.
เปิดอ่าน 59 ครั้ง
พิมพ์

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชาติพันธุ์ สีสันแม่ยาว

 

               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวิถีชาติพันธุ์ สีสันแม่ยาว ในวันที่ 20 มกราคม 2565 นั้น อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงรายราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0018.1/ว 18 เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยเน้นย้ำเรื่องการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงราย มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

                ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชาติพันธุ์ สีสันแม่ยาว ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายต่อไป

 

              ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

 

*รายละเอียดตามประกาศและไฟล์แนบ*

 

 

ประกาศ อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
79 คน
เดือนนี้
5814 คน
ปีนี้
5814 คน
ทั้งหมด
11707 คน
ออนไลน์
5 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft