เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ITA

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อ 01 โครงสร้าง- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์- ข้อ 08 Q & A- ข้อ 09 Social Networks- ข้อ 010 นโยบาลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 11 แผนดำเนินงานประจำปี- ข้อ 12 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
- ข้อ 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ 18 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- ข้อ 32 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy- ข้อ 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy- ข้อ 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี- ข้อ 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อ 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน- ข้อ 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- ข้อ 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อ 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม- ข้อ 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
28 คน
เดือนนี้
122 คน
ปีนี้
14,306 คน
ทั้งหมด
130,647 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น