เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโฮมสเตย์ที่มีความพร้อมสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 15:04:38 น.
เปิดอ่าน 93 ครั้ง
พิมพ์

 

 

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนโฮมสเตย์ที่มีความพร้อมสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay) ประจำปี 2566

 

            โดยมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับ และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นที่พักที่สามารถให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชนบท โดยจะต้องพักค้างแรมภายใต้ชายคาบ้านเดียวกันกับเจ้าของบ้าน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างกัน พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว และพานักท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว และทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นน้ำตก ขี่จักรยาน นั่งเรือ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น

 

ระยะเวลาสมัคร : ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

 

คุณสมบัติการสมัครโฮมสเตย์ไทย : อ่านตามประกาศที่แนบไว้

 

ส่งใบสมัครไปที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดชียงราย  57000

 

คุณสมบัติโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้น 10 ประการ มีดังนี้

1. เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวต้องถือว่า การทำโฮมสเตย์เป็นเพียงรายได้เสริม นอกเหนือจากรายได้หลักของครอบครัว
2. มีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์สามารถนำมาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ไม่เกิน 4 ห้อง หรือนักท่องเที่ยวพักได้ไม่เกิน 20 คน ต่อหลัง
3. นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักค้างแรมในบ้านเดียวกันกับเจ้าของบ้าน โดยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างกัน
4. สมาชิกในครอบครัวต้องมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักค้างแรมในบ้านชายคาเดียวกันกับเจ้าของบ้าน พร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้นแก่นักท่องเที่ยว
5. เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการโฮมสเตย์เป็นอย่างดี
6. บ้านนั้นต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ที่รวมกันจัดการโฮมสเตย์ของชุมชนนั้น
7. จำนวนหลังคาเรือนที่สมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์โฮมสเตย์อย่างน้อย 3 หลังคาเรือนขึ้นไป
8. บ้านที่ขอรับการประเมินทุกหลังต้องมีเลขที่ ซึ่งออกให้โดยส่วนราชการ
9. ที่ตั้งของชุมชนหรือกลุ่มโฮมสเตย์ต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากตั้งอยู่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
10. ดำเนินการจัดทำโฮมสเตย์ตามข้อกำหนดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยวมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 

โฮมสเตย์ที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองตามดัชนี้ชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay Standard) ดังนี้

1. โฮมสเตย์จะได้รับป้ายครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จำนวน 1 ป้ายต่อโฮมสเตย์
2. บ้านที่ผ่านการตรวจประเมินฯ จะได้รับเกียรติบัตรรับรองทุกหลัง
3. ระยะเวลาการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามกำหนดคราวละ 3 ปี
4. หากผู้ประกอบการโฮมสเตย์รายใดใช้ตราสัญลักษณ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือจัดทำขึ้นเพื่อใช้เองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา จะมีความผิดตามกฎหมาย
5. ในช่วงระยะเวลาการรับรองมาตรฐานจะมีการสุ่มตรวจประเมินตามความเหมาะสม เพื่อให้โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพอย่างแท้จริง

 

 

 

ประกาศ อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 16:00:50 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 11:27:50 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการประเมินสมรรถนะ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 12:44:46 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 13:20:08 น. , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
24 คน
เดือนนี้
118 คน
ปีนี้
14,302 คน
ทั้งหมด
130,647 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น