เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 1676 ครั้ง
พิมพ์

 

คู่มือ / เอกสารดาวน์โหลด

(ลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและผู้รับบริการ)

 

 

(( ดาวน์โหลด โลโก้เทศบาลตำบลแม่ยาว !คลิก! ))

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   >> คลิกเพื่อดู <<

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์   >> คลิกเพื่อดู <<

 

แบบคำร้อง

- แบบคำร้องทั่วไป  >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์  >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ >> คลิกเพื่อดู <<

 

งานสวัสดิการสังคม

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสูงอายุ ปีงบประมาณ 2567    >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2566   >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ดร. 01) ปีงบประมาณ 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02) ปีงบประมาณ 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

 

งานทะเบียนและบัตร

- ใบรับแจ้งการตาย    >> คลิกเพื่อดู <<

- ใบรับแจ้งการเกิด    >> คลิกเพื่อดู <<

- ใบแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ขอเลขที่บ้าน, รื้อถอน, เปลี่ยนเลขที่)    >> คลิกเพื่อดู <<

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียน    >> คลิกเพื่อดู <<

 

กองช่าง

- หนังสือคำร้อง    >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบคำร้อขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร    >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบคำร้องขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง   >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบคำร้องขออนุญาตขุดดิน ถมดิน    >>คลิกเพื่อดู<<

 

กองคลัง

- คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ)    >> คลิกเพื่อดู <<

- เอกสารในการขอจดทะเบียนพาณิชย์    >> คลิกเพื่อดู <<

- การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      >> คลิกเพื่อดู <<

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี    >> คลิกเพื่อดู <<

- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีป้าย    >> คลิกเพื่อดู <<

 

กองการศึกษา

- ใบสมัครเข้าเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว    >> คลิกเพื่อดู <<

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

*แบบฟอร์มเกี่ยวกับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

- คำขอรับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (สอ.1)    >> คลิกเพื่อดู <<

- คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (สอ.2)    >> คลิกเพื่อดู <<

- คำขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (สอ.8)   >> คลิกเพื่อดู <<

- คำร้องขออนุญาตการต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (สอ.9)   >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่    >> คลิกเพื่อดู <<

*แบบฟอร์มเกี่ยวกับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

- คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตล.1)     >> คลิกเพื่อดู <<

- คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตล.3)     >> คลิกเพื่อดู <<

*แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

- คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.๑)     >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
25 คน
เดือนนี้
119 คน
ปีนี้
14,303 คน
ทั้งหมด
130,647 คน
ออนไลน์
3 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น