เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เปิดอ่าน 1394 ครั้ง
พิมพ์

 

คู่มือ / เอกสารดาวน์โหลด

(ลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและผู้รับบริการ)

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  >> คลิกเพื่อดู <<

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์   >> คลิกเพื่อดู <<

 

แบบคำร้อง

- แบบคำร้องทั่วไป  >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร >> คลิกเพื่อดู <<

 

งานสวัสดิการสังคม

- แบบฟอร์มลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ดร. 01) ปีงบประมาณ 2565 >> คลิกเพื่อดู <<

- แบบฟอร์มรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02) >> คลิกเพื่อดู <<

 

งานทะเบียนและบัตร

- ใบรับแจ้งการตาย >> คลิกเพื่อดู <<

- ใบรับแจ้งการเกิด >> คลิกเพื่อดู <<

- ใบแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ขอเลขที่บ้าน, รื้อถอน, เปลี่ยนเลขที่) >> คลิกเพื่อดู <<

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียน >> คลิกเพื่อดู <<

 

กองช่าง

- หนังสือคำร้อง >> คลิกเพื่อดู <<

- ขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร >> คลิกเพื่อดู <<

- คำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง >> คลิกเพื่อดู <<

- ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน >>คลิกเพื่อดู<<

 

กองคลัง

- คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ) >> คลิกเพื่อดู <<

- เอกสารในการขอจดทะเบียนพาณิชย์ >> คลิกเพื่อดู <<

- การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง >> คลิกเพื่อดู <<

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี  >> คลิกเพื่อดู <<

- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีป้าย   >> คลิกเพื่อดู <<

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
159 คน
เดือนนี้
774 คน
ปีนี้
71053 คน
ทั้งหมด
71986 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น