เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครือขายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 10:56:55 น.
เปิดอ่าน 22 ครั้ง
พิมพ์

 

สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล

"เครือขายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566"

 

                    ป.ป.ท.เชิญชวนบุคคล-หน่วยงานรัฐ- เอกชน- องค์กรอิสระ ที่มีกิจกรรมผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านป้องกันการทุจริต เข้ารับการสมัครหรือเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ‘เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต’ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

                   สำนักงานคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี อยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2564-2566 หรือเกินกว่า 3 ปี และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 คะแนน  ระดับดีเด่น คะแนนรวม 70-79 คะแนน ระดับดี คะแนนรวม 60-69 คะแนน

                   ทั้งนี้ เครือข่ายที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น วิธีการสมัครมี 2 แบบ คือ 1. สมัครด้วยตนเอง 2.บุคคล หรือ หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ  สามารถจะเสนอชื่อเครือข่ายที่มีคุณสมบัติ โดยสามารถส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา มาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (นับวันที่ตามไปรษณีย์ประทับตรา) ซึ่งเครือข่ายที่อยู่ในส่วนพื้นที่ กทม.ให้ส่งมาที่กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สำหรับเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ส่งมาที่ สำนักงาน ปปท. เขต 1- 9 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-502 6670-80 ต่อ 1405 และสำนักงาน ปปท. เขต 1-9

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบตามด้านล่างนี้

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบฯ

2. แบบฟอร์มใบสมัครเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบฯ

 

 

 

ประกาศ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 09:23:34 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครือขายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 10:56:55 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 15:09:08 น. , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 14:56:02 น. , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
99 คน
เดือนนี้
4,685 คน
ปีนี้
22,444 คน
ทั้งหมด
138,714 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น